Nhà sàn

4.000.000

Nhà sàn cộng đồng

Số khách: 15-25

Số lượng phòng: 3

 

 

Danh mục: