Superior Double

875.000

Giường: 1 (1.8m)

Số lượng khách: 2

Diện tích: 25 m2

Số lượng phòng: 8

 

 

Danh mục: