Superior Twin- Single

875.000

   Giường: 2 (1.2 m)

    Khách tối đa: 2

    Diện tích: 25m2

  Số lượng phòng: 33

 

 

Danh mục: