Villas Twin- Double

1.750.000

Giường: 2 (1.6 m)

Số lượng người: 4 người

Diện tích phòng: 35m2

Số lượng phòng: 4

 

 

 

Danh mục: